Undersökning / utredning

En tandundersökning innebär att man går igenom munnen grundligt. Det är något man alltid börjar med inför stora tandbehandlingar för att man ska få en helhetsbild av munnen. En tandundersökning innehåller flera moment.

Även om du bor så långt som i Nynäshamn och behöver tandläkare, är du välkommen till oss. En undersökning kan ta mellan 30-60 min beroende på omfattningen, och priset variera mellan ca. 500 kr- 1500 kr

Läs mer på 1177.se

Röntgenutredning

Det första momentet är röntgentagning av munnen. Beroende på behovet tas olika många bilder. Har du trasiga tänder, eller tänder med många lagningar eller andra ersättningar, föranleder det till fler bilder än om du har friska tänder. I en enkel undersökning ingår det 4 bilder.

Klinisk undersökning

Det andra steget är att undersöka tänderna kliniskt, vilket innebär att man registrerar antalet tänder, föregående tandvård, kariesregistrerar och undersöker tandköttet genom att mäta tandköttsblödning och tandköttets fickdjup.

Omfattande utredning

Vid mer omfattande utredningar kan undersökningen sedan kompletteras med salivmätning, avtryck för studiemodell, olika vävnadsprover, samt mätning av blodtryck och blodsocker.

Information och planering

Efter undersökningen planeras terapin i tillsammans med dig. Vi lämnar olika terapiförslag, informerar om fördelar/nackdelar med varje förslag, informerar om olika material och slutligen får du skriftligt kostnadsförslag och undersökningsprotokoll i handen.