Om det allmänna tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet kan indelas i tre delar:

Allmän tandvårsbidrag (ATB)
Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
Högkostnadsskydd

Från och med det året du fyller 24 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Allmän tandvårsbidrag (ATB)

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 24 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-64 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 24-29 år samt 65 år och äldre.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget. STB är på 600 kr per halvår och kan få användas tillsammans med ATB.

Högkostnadsskydd

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.

Prislista 2019

Här nedan ser du ett utkast på vår prislista. För fullständig prislista klicka på knappen

Prislista allmäntandvård
Prislista specialisttandvård
Åtgärd Undersökning Referens pris Vårt pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830   800
101r Basundersökning och diagnostik, tandläkare. STAND BY-TID 830   500
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 365   409
107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1 035   1 294
108 Utredning utförd av tandläkare 1 705   2018
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 610   694
111r Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist. Reducerad pris vid STAND BY-TID 610   400
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning utför av tandhygienist 805   828
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 255   291
114 Kompletterande parodontal  undersökning eller karies utredning, utför av tandhygienist 480   546
Åtgärd Röntgenåtgärder m.m Referens pris Vårt pris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 67
127 Röntgenundersökning, delstatus 235 259
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 899
124 Panoramaröntgen 520 592
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 510 561
126 Röntgenundersökning, omfattande 965 1 099
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 620 701
161 Salivsekretionsmätning 570 649
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 320 faktura
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 960 1 397
164 Laboratoriekostnad vid patologisk diagnostik (PAD) 525 faktura
Åtgärd Sjukdomsförebyggande åtgärder Referens pris Vårt pris
201 Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 435 479
204 Profylaxskena, per skena 765 836
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 160 176
206 Fluorbehandling 320 352
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 255 281
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 475 523
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 755 831
Åtgärd Sjukdomsbehandlande åtgärder Referens pris Vårt pris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 400 450
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 745 849
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 105 1 833
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 650 1 879
311 Information och instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 512
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 182
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 1 116
314 Beteendemedicinsk behandling 455 507
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 553
322 Stegvis exkavering 1 095 1 247
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 475 558
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 960 1 093
342r Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning. REDUCERAD. STAND BY TID 960 500
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 425 1 623
Åtgärd Tanduttagning och dentoalevolär kirurgi Referens pris Vårt pris
401 Tanduttagning, en tand 1 005 1 145
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 665 1 885
403 Tanduttagning tillkommande enkel 180 205
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 060 3 985
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 080 5123
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 005 1 145
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 010 2 283
Åtgärd Implantatkirurgiska åtgärder Referens pris Vårt pris
420 Implantat, per styck 2 620 3 860
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 525 4 212
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 465 1 822
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 695 7 059
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 645 2 049
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 6 480 11 385
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 195 3 302
429 Borttagande av implantat, per opationstillfälle 3 875 4 440
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 475 2 505
431 Benaugmentation med ersättningsmaterial i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 475 7 763
432 Benaugmentation med benersättningsmedel i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 825 5 175
435 Avlägsnande av ett implantat 1 005 1 145
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 180 205
Åtgärd Parodontalkirurgiska åtgärder Referens pris Vårt pris
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 485 3 960
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 515 4 290
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfäll 3 350 4 290
444 Omfattande kirurgisk behandling av prodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 560 6 490
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 560 6 490
44A Tillägg för benersättning + membran, per hel käke 0 5 390
44B Tillägg för lateral sinuslysft enkelsidig, inklusive membran och benersättning 0 10 989
44C Tillägg för benersättning 0,5cc +  1st collagen foam 0 2 490
44D Tillägg för benersättning 0,5cc + 1 membran 0 4 950
44E Tillägg för lateral sinuslysft dubbelsidig, inklusive membran och benersättning 0 16 489
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 347
Åtgärd Rotbehandling Referens pris Vårt pris
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3 325 3 985
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 005 4 572
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 030 5 806
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 485 6 222
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 890 1013
521 Akut trepanation och kavumextirpation 785 916
522 Komplicerad kanallokalisation 785 894
523 Stiftborttagning 1 150 1 304
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 590 4 440
541F Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 3 590 5 390
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 010 3 416
50A Explorativ endodontisk behandling, eller upprensad tand, där behandlingen avbryts 0 1 025
50B Borttagning av frakturerad fil i rotkanalen 0 1025
Åtgärd Bettfysiologiska åtgärder Referens pris Vårt pris
601 Bettskena i överkäken i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologiska. indikationer, per skena 3 420 3 757
601T Tandskydd för sportändamål 0 2 090
602 Bettskena i underkäke i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena. 3 420 3 757
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 110 2 316
606 Motorisk aktivering 480 528
607 Bettinslipning för ocklusal stabilisering 735 950
Åtgärd Reparativa åtgärder Referens pris Vårt pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 595 715
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 945 1 155
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 125 1 380
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 760 935
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 375
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 490 1 705
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 695 1 870
707F Compositfasad, prefabricerad 1 695 3 850
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 540 695
Åtgärd Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik Referens pris Vårt pris
800mk Permanent tandstödd mk-krona, en per käke 5 710 7 380
800p Permanent tandstödd helkeramisk krona, en per käke 5 710 7 380
801mk Permanent tandstödd mk-krona, flera i samma käke 4 395 6 050
801P Permanent tandstödd helkeramisk krona, flera per käke 4 395 6 050
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 095 3 394
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 470 1 612
804mk Hängande mk-broled, per led 2 190 2 850
804P Hängande helkeramisk broled, per led 2 190 2 850
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 750 2 101
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 370 3 691
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del 2 350 2 860
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 300 3 619
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led i acryl, per led 990 1 320
80A Tillägg för ädelmetall 0 Faktura
80C Tillägg högestetisk krona som cementeras med adhesiv teknik 0 500
80D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium 0 550
Åtgärd Reparation av tandstödd protetik Referens pris Vårt pris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion 550 600
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 445 1 590
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 425 4 682
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 650 8 399
815 Sadelkrona 5 145 5 643
Åtgärd Avtagbar protetik Referens pris Vårt pris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 680 4 037
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 110 5 599
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 870 11 990
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 285 13 294
826 Attachments, per styck, material 95 faktura
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 080 10 890
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 080 10 890
829 Immediatprotes 6 885 8 030
Åtgärd Reparation avtagbar protes Referens pris Vårt pris
831 Justering av avtagbar protes 370 407
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 240 1 359
833 Rebasering av protes 2 520 2 767
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1 945 2 640
835 Rebasering och lagning av protes 2 980 4 191
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 830 4 191
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 510 7 128
839 Inmontering av radikulärförankring 2 945 3 234
Åtgärd Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling Referens pris Vårt pris
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 2 101
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 5 830
847 Klammerplåt 3 830 4 202
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 535 595
Åtgärd Implantatprotetiska åtgärder Referens pris Vårt pris
850mk Implantatförankrad krona, en per käke 7 780 11 490
850P Implantatförankrad helkeramisk krona, en per käke 7 780 11 490
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 000 9 990
852P Implantatförankrad helkeramisk krona, flera i samma käke 6 000 9 990
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 190 3 190
853P Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt 2 190 2 970
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 120 2 305
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 435 Faktura
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 160 2 090
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 380 Faktura
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 155 2 090
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 31 440 54 490
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 33 400 57 190
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 34 905 61 190
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 30 435 54 490
86G Guideskena 0 1 850
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 17 180 25 850
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 19 175 31 790
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 21 790 39 490
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 3 105 3 372
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3 440 3 735
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4 055 4 400
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 14 010 16 390
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 Faktura
Åtgärd Reparation av implantatstödd protetik Referens pris Vårt pris
880 Av- och återmontering av implantatförankarde konstruktioner på ett till två implantat 2 090 2 299
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 085 1 194
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 185 4 180
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 5 575 6 105
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. 10 215 11 176
888 Fästskruv, per styck 180 429
889 Centrumskruv, per styck 625 869
88A Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Åtgärden kan användas mer än en gång vid samma behandlingstillfälle om patienten är informerad 0 880
Åtgärd Utbytes åtgärder Referens pris Vårt pris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 125 7 380
921P Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 1 125 7 380
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 490 7 380
922P Utbytesåtgärd. Helkeramisk krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 1 490 7 380
925 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 4 395 9 350
926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona 6 585 12 089
926P Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad helkeramisk krona 6 585 12 089
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation 2 190 8 789
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 4 395 10 989
Åtgärd Kosmetisk tandvård Referens pris Vårt pris
10 Tandställning modum Inman, per käke 0 20 845
BL1 Blekning, med engångssked 0 455
BL2 Blekning, hemblekning, per käke 0 1 594
BL3 Blekning, klinikblekning, per käke 0 1 822
BL4 Blekning, avital tand, per tand 0 1 127
st Behandling med Stylage fillerbehandling, valfritt område 0 Konsult
649 Tandsmycke, per tand 0 672
91-1 ClearCorrect (Osynlig tandställning) Max 15 skenor 0 25 000
91-2 ClearCorrect (Osynlig tandställning) 15-35 skenor 0 35 000
91-3 ClearCorrect (Osynlig tandställning) >35 skenor 0 45 000
Åtgärd Psykodonti Referens pris Vårt pris
36A Premedicinering med Dormicum 0 517
36B psykodonti 0 429
36C psykodonti, mer omfattande 0 891
TOB1 Tobaksavvänjning 0 1 500
TOB2 information rökavvänjning 0 500
Åtgärd Övriga åtgärder Referens pris Vårt pris
08 Apnéskena 0 9 350
pr Presentkort 0 0
90 Retainer för fixering. Tandteknisk faktura tillkommer 0 1 990

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i en månad. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

Läs mer på 1177.se